Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 . Prowadzenie działalności pozytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w tym w sferze zadań publicznych i na rzecz integracji europejskiej. 2 . Podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnianie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych. 3 . Popieranie i stwarzanie waruknów dla rozwoju ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki i sportu. 4 . Rozwijanie uzdolnień twórczych, sprawności fizycznej, aktywności kulturalnej i artystycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodziezy. 5 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości twórczej zwłaszcza wśród osób z trudnościami. 6 . Rozwijanie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców zwłaszcza wśród osób zagrożonych uzależnieniami. 7 . Edukacja

Dane naszego OPP: