Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kampania profrekwencyjna w związku z wyborami uzupełniającymi do samorządu gminnego w naszym obwodzie glosowania/listopad- grudzień 2016 -.Dzięki naszej akcji do wyborow uzupełniajacych poszło ponad 40% uprawnionych do glosowania. Integracja mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjno- turystyczno - sportowych, W roku 2016 rozpoczęliśmy akcję ożywienia naszej świetlicy wiejskiej i nam to się udało.Od jesieni w każdy piątek tygodnia staraliśmy organizować różne zajęcia a także pełniliśmy społeczne dyżury członków Zarządu.Zamontowaliśmy społecznie w świetlicy panele wystawowe na których zorganizowaliśmy dwie wystawy tematyczne.Jedna prezentujaca pasje naszeomieszkańca Jana Kazberuka a druga to wystawa fotograficzna ze zdjęciami z dwóch lat organizowanych przez nas wycieczek rowerowych. Prowadzimy Kawiarenkę Obywatelską do dyskusji zapraszamy ciekawych ludzi.W roku 2016 był to Dzielnicowy z naszego regionu z którym rozmawialiśmy o naszym bezpieczeństwie. Natomiast drugie nasze spotkanie zorganizowaliśmy z naszym mieskańcem , producentem miodu naturalnego z którym rozmawialiśmy o właściwościach leczniczych miodu. Na zakończenie dyskusji odnyła się degustacja miodów. W roku 2016 zorganizowaliśmy pięć wycieczek rowerowych głównie po otulinie Gornej Narwi a więc po Narwiańskim Parku Narodowym.

Dane naszego OPP: