Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność nieodpłatna to przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dwóch grup nauczycieli z kilku szkół podstawowych i gimnazjów: w Uwielinach w gminie Prażmów (woj. mazowieckie\) z funduszu 1% , oraz na Białołęce z dotacji uzyskanej od M.st.Warszawy. Łącznie szkolenie odbyło 48 osób. Prowadzili Anna Borucka i Tomasz Jurczyk. Tematy szkolenia: \(a\) teoretyczne podstawy rozwoju zachowań buntowniczych i innych zachowań problemowych u dzieci i młodzieży, \(b\) dorazna reakcja nauczyciela w sytuacji buntowniczych zachowań w obecności widowni jaką są rówieśnicy, \(c\) unikanie eskalacji konfliktu - nawiązanie i utrzymanie kontaktu w sytuacjach konfliktowych, (d) modyfikacja zachowań buntowniczych w indywidualnej pracy z uczniem.

Dane naszego OPP: