Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturalnej, - wspieranie aktywności naukowej, - wspieranie przygotowania zawodowego, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, - szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych, - wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury demokracji, - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: