Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . organizowanie i realizowanie życia sportowego w zakresie sportu i kultury fizycznej w oparciu o bazę ośrodka sportowego oraz pomoc organizacyjną i materialną członków, działaczy i sympatyków. 2 . rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności fizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży. 3 . szeroko pojęta działalność sportowa Klubu ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno 0374 moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych. 4 . wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego. 5 . zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Klubu. 6 . rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 7 . współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: