Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Rozwijanie i propagowanie wszelkiej pomocy dzieciom z chorobami serca i nerek, głównie poprzez pomoc finansową i rzeczową 2 .Wspieranie bieżącej działalności Kliniki Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury 3 . Poprawa warunków hospitalizacji dzieci z chorobami serca i nerek oraz świadczonych usług diagnostyczno-leczniczych poprzez modernizację i rozbudowę Kliniki 4 .Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci z chorobami serca i nerek, w tym opracowanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami 5 .Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o chorobach serca i nerek u dzieci 6 .Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Klinice Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie

Dane naszego OPP: