Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych - muzyka i plastyka. 2 . Spotkania integracyjne z młodzieżą gimnazjalną, wspólne występy, zabawy, zawody sportowe. 3 . Udział w przeglądach teatralnych, muzycznych, sportowych. 4 . Organizacja turnusów rehabilitacyjnych. 5 . Organizacja wycieczek. 6 . Organizacja Mikołaja. 7 . Organizacja balu karnawałowego. 8 . Organizowanie szkoleń, terapii. 9 . Świadczenie pomocy społecznej rodzinom. 10 . Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego 11 . Zbieranie funduszy na realazację celów 12 . Współpraca i wzajemna pomoc członków. 13 . Prowadzenie działalności integracyjnej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną. 14 . Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Dane naszego OPP: