Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. pomnażanie dorobku kultury polskiej, nauki, oświaty i wychowania poprzez: a) organizowanie i finansowanie działań mających na celu stworzenie wybitnym naukowcom, dydaktykom i twórcom należytych warunków do pracy w Polsce i powstrzymanie ich od emigracji; b\) wspieranie uzdolnień uczniów i studentów; c) wspieranie działalności placówek kulturalnych, naukowych i oświatowych; d) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych i wychowawczych, 2. wspieranie osób, które z powodu ciężkiej choroby, kataklizmu, wypadku lub innej przyczyny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, 3. wspieranie działalności placówek ochrony zdrowia i domów opieki

Dane naszego OPP: