Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

nawiązywanie poprzez sport kontaktów interpersonalnych oraz instytucjonalnych pomiędzy stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i Słowacji w celu: rozwijania integracji mieszkańców miejscowości pogranicza, ożywienia współpracy regionów przygranicznych poprzez stworzenie miejsca i warunków oraz zapewnienie odbiorców do prezentacji, promocji swoich regionów a także stworzenie przestrzeni do tworzenia wspólnych projektów, koncepcji, inicjatyw, wspólnego pozyskiwania środków europejskich

Dane naszego OPP: