Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 - Promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki 2 - Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej 3 - Prowadzenie badań naukowych 4 - Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną 5 - Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp. spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą 6 - Wspomaganie działalności powołanego w 1997 r. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku 7 - Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły

Dane naszego OPP: