Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej poprzez powszechne uprawianie żeglarstwa. 2 . Propagowanie oraz popularyzacja żeglarstwa oraz innych sportów wodnych. 3 .Promocja osiągnięć i możliwości polskiego żeglarstwa , ze szczególnym uwzględnieniem reginu gdańskiego. 4 .Szkolenie żeglarskie oraz w zakresie innych sportów wodnych, mające na celu podnoszenie umiejętności żeglarskich członków Jachtklubu oraz innych osób chcących uprawiać sporty wodne. 5 .Propoagowanie i kultywowanie dobrych obyczajów żeglarskich oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

Dane naszego OPP: