Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Ośrodka, zdrowego trybu życia, aktywnych form spędzania wolnego czasu, niesienie pomocy w procesie zdrowienia i w rozwoju członkom Ośrodka i ich rodzinom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką uzależnień. 0źukacja dotycząca problematyki uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzenie klubu abstynenta.Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzenie grup samopomocowych \(AA, Al- anon, DDA, grupy wsparcia\). Organizacja wyjazdów i imprez integracyjnych. Podtrzymywanie abstynencji przez osoby uzależnione od alkoholu. Prowadzenie zajęć profilaktycznych na świetlicy, oglądanie filmów tematycznych, czytanie literatury związanej z chorobą alkoholową, gry świetlicowe, oglądanie wybranych programów TV, rozgrywki w tenisa stołowego. Porady i terapia grupowa prowadzona przez psychologa. Prowadzeni przez psychologa i terapeutów zajęć profilaktycznych z młodzieżą w szkołach i świetlicach. Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci i dorosłych.

Dane naszego OPP: