Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizujemy pomoc osobom najbardziej potrzebującym, czyli osobom bezdomnym podczas zimy, samotnym matkom i innym. Od dłuższego czasu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym Patronat \(pomoc dla osób opuszczających zakłady karne, zapobieganie bezdomności, wsparcie dla rodzin osób w zakładach karnych) oraz Fundacją D.O.M \(pomoc dla warszawskich bezdomnych oraz najuboższych mieszkańców Warszawy). Reagujemy na konkretne potrzeby i staramy się pozyskać wsparcie, dostarczamy używaną odzież w dobrym stanie i żywność zimą.

Dane naszego OPP: