Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 ) wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw, 2 ) zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 3 ) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 4 ) popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych, 5 ) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom, 6 ) zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 7 ) edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, 8 ) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, 9 ) promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: