Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Integralny rozwój młodego człowieka, tak aby uczestnicy zajęć odnaleźli swoje miejsce w świecie. Wychowanie to odbywa się w ramach fundamentalnych wartości chrześcijańskich, założeń systemu prewencyjnego opartego na religii, rozumie i miłości bliźniego oraz salezjańskiej tradycji wychowawczej. Celem statutowym Stowarzyszenia jest: a. ochrona i promocja zdrowia b. pogłębienie wiedzy oraz rozwój zainteresowań i talentów c. kształtowanie równowagi emocjonalnej, harmonijnych relacji interpersonalnych d. wychowanie do poszanowania własności wspólnej e. przygotowanie do podjęcia zadań życia rodzinnego lub powołań pozamałżeńskich f. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.

Dane naszego OPP: