Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Jednostka prowadzi działalność w zakresie: nieodpłatna działalność statutowa polegająca na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów i podobnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, a także uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach w kraju i za granicą ; wydawanie i kolportaż materiałów edukacyjno- informacyjnych, organizowanie Marszów ku Zdrowiu, Pikników onkologicznych, akcji Kobiety kobietom i innych, podobnych akcji skierowanych do ogółu społeczeństwa Legnicy.

Dane naszego OPP: