Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym o nazwie „Jutrzenka” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększeniu aktywności życiowej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: