Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji- wspieraliśmy leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych poprzez refundację kosztów zakupu leków, specjalistycznego sprzętu oraz pokrywanie kosztów rehabilitacji. Opieką obejmowaliśmy 14 osób niepełnosprawnych, które wymagają leczenia- zakup leków, opłacanie badań lekarskich, transportu na zabiegi: rehabilitacja- refundacja kosztów zabiegów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, wózków, refundacja kosztów turnusów rehabilitacyjnych. Zorganizowaliśmy festyn integracyjny ,,Uśmiech dla wszystkich" służący integracji niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000101360
  • e-mail: beatalud@wp.pl
  • Telefon: 501226418
  • Adres: UL. GDAŃSKA 3, 83-304 PRZODKOWO