Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Objęcie opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego,organizowanie pomocy kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Organizowanie opieki nad kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski. 0ddanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii walk o niepodległy byt państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK i innych organizacji wyrosłych na tradycjach i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego. Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej. Przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych Polskiego Państwa Podziemnego oraz informacji o zmaganiach narodu polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim.

Dane naszego OPP: