Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieraj z nami demokrację w Polsce! Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego. Od 27 lat Fundacja działa na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa w Polsce: pomagamy obywatelom organizować się wokół działań służących dobru wspólnemu, zachęcamy do aktywności obywatelskiej w sferze publicznej i dialogu z władzami, angażujemy się w inicjatywy dotyczące społecznej kontroli władz oraz te na rzecz otwartości, równości i tolerancji. W sytuacji, gdy zagrożone są fundamenty polskiej demokracji i podważane konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich i rządów prawa, działania Fundacji Batorego potrzebne są bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Każda kwota przekazana Fundacji to konkretne działania na rzecz obrony praw obywatelskich i naprawy polskiej demokracji. www.batory.org.pl

Dane naszego OPP: