Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Specjalnej Troski "Troska" wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych wspierając finansowo uczestników tych przedsięwzięć według potrzeb i możliwości . Organizuje wycieczki krajoznawcze, imprezy kulturalne, integracyjne uzupełniając dotacjami ze Stowarzyszenia kasy. Wspomaga finansowo i rzeczowo zakupy pomocy dydaktycznych do terapii zajęciowej niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zajęć. Organizuje paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin. Udziela pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównuje szanse tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000100708
  • e-mail: ddpon@go2.pl
  • Telefon: 426558905
  • Adres: UL. ROJNA 18 A, 91-128 ŁÓDŹ