Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego i kultury fizycznej. Powoływanie sekcji sportowych, drużyn i zespołów ćwiczących. Udział zawodników i drużyn w systemie rozgrywek i mistrzostw. Organizacja szkolenia sportowego i wychowawczego. Organizacja imprez i zawodów sportowych, zapewnienie niezbędnych warunków do uprawianie sportu i kultury fizycznej. Propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: