Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej. 2 . Działalność społeczna lokalna i sąsiedzka. 3 . Działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp. 4 . Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży. 5 . Pomoc społeczna dla dzieci, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz organizowanie kolonii i półkolonii. 6 . Działalność w celu poprawy sytuacji grup mniejszościowych. 7 . Prowadzenie stołówek.

Dane naszego OPP: