Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr: 1.1 Nazwa i siedziba: Fundacja Duszpasterstwa Biblijnego „Metanoia”, Al. Sikorskiego 1/29 , 20-814 Lublin. 1.2 Podstawowy przedmiot działalności: szerzenie kultury chrześcijańskiej i kultu religijnego, świadczenie pomocy bezdomnym, bezrobotnym, chorym zarówno fizycznie jak i psychicznie, niepełnosprawnym oraz ich dzieciom. 1.3 Fundacja realizowała swoje cele poprzez: organizację i prowadzenie punktu pomocy osobom bezdomnym organizację nauk przemałżeńskich, konferencji i seminariów służących szerzeniu wiedzy, kultu chrześcijańskiego, pomoc finansowa udzielana formacjom chrześcijańskim, wsparcie osób niepełnosprawnych. 2 \) Cele statutowe fundacji: - SZERZENIE KULTURY CHRZESCIJANSKIEJ I KULTU RELIGIJNEGO, - SZERZENIE WIEDZY BIBLIJNEJ I ROZWÓJ DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO RODZIN, - SWIADCZENIE POMOCY BEZDOMNYM, BEZROBOTNYM, CHORYM ZARÓWNO FIZYCZNIE JAK I PSYCHICZNIE, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ICH DZIECIOM, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOSCI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZEJ,

Dane naszego OPP: