Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

organizacja półkolonii \(Aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji. Nauka samodzielności i współistnienia w grupie. Rozwijanie zainteresowań poznawczych. Rozwijanie sprawności fizycznej Wyjazdy do kina, na basen oraz do ZOO we Wrocławiu a także do Bobolandi. Nie zrealizowane zostało na Półkolonii w Chrząstawie Wielkiej - wyjścia do Ogrodu Japońskiego, ponieważ dzieci bardzo chciały zostać dłużej w ZOO. Uczestnikami Półkolonii były małe dzieci i w związku z tym, były już bardzo zmęczone. Na Półkolonii w Kamieńcu Wrocławskim został zamieniony wyjazd do ZOO na wyjście do Bobolandii. Było to spowodowane tym, że grupa ta również składała się z małych dzieci oraz fakt, że w miesiącu maju i czerwcu, wszyscy uczniowie mieli zorganizowany wyjazd właśnie do ZOO) oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży (Prowadzone zajęcia były formą edukacji publicznej, w zakresie której rozwijano zainteresowania i pasje młodych ludzi. Dało im to możliwość samorealizacji i wspieranie uzdolnień. Ponadto zadanie miało wymierny efekt opiekuńczy i wychowawczy. Realizacja zadania przyczyniła się do dalszego zwiększenia stopnia integracji ludności "rdzennej" i napływowej zarówno poprzez nawiązanie znajomości i kontaktów przez dzieci uczęszczające na zajęciach taneczne\)

Dane naszego OPP: