Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: - rozwój sportu oraz podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w regionie - organizacja masowych imprez sportowych - organizacja masowych imprez rekreacyjnych i turystyczno- krajoznawczych - organizacja wypoczynku dla dzieci - czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków

Dane naszego OPP: