Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

2 . Celem Fundacji jest niesienie pomocy Lubelskiemu Wydziałowi Farmaceutycznemu umożliwiającej: - pomyślne prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej, - rozwój bazy materialnej, - stabilizację i wszechstronne doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, warunkującej kształcenie wysokokwalifikowanych kadr farmaceutycznych. - pomoc finansowa zasłużonym ludziom farmacji znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych 3 . Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. Fundacja realizuje cele poprzez: 1 / zakup aparatury naukowej, wyposażenia i literatury, 2 / finansowanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych nauczycieli akademickich, mających poważnie zaawansowane prace doktorskie lub habilitacyjne, 3 / przyznawanie nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i habilitacyjnych z dziedziny nauk farmaceutycznych, 4 - finansowanie staży i szkoleń w kraju i za granicą pracowników i studentów

Dane naszego OPP: