Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Szczecińskie Stowarzyszenie Pomcy Autystom jest organizacją społeczną pomagającą w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem oraz rodzin, w których wychowują się dzieci chore na autyzm. 2 . Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin , w sprawach dotyczących poprawy zdrowia i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 . Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem.

Dane naszego OPP: