Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cele w sferze pomocy społecznej: udzielanie wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie i będącym w innych sytuacjach kryzysowych; zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie; promocja i organizacja wolontariatu. 2 . Cele w sferze ochrony i promocji zdrowia: udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorującym psychicznie zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej; udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych psychicznie; udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom; promocja zdrowia psychicznego; współpraca z innymi organizacjami na rzecz osób chorujących psychicznie i uzależnionych; wspieranie merytoryczne i finansowe placówek służby zdrowia zajmujących się terapią osób chorujących psychicznie i uzależnionych od alkoholu; podnoszenie kwalifikacji innych grup zawodowych w obszarze pomagania ON i uzależnionym. 3 . Cele w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych psychicznie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ON psychicznie i ich rodzin; poprawa jakości życia ON.

Dane naszego OPP: