Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .organizowanie działalności sportowej oraz osiąganie w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu 2 .wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym oraz mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego 3 .podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju uprawianych dyscyplin sportowych 4 . integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Dane naszego OPP: