Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

organizowanie kursów i konferencji naukowych, w tym organizowanie konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym popularyzującym naukę prawa rolnego w kraju i zagranicą; udział członków Stowarzyszenia w kongresach i odczytach naukowych; wspieranie wydawnictw z zakresu określonego w celach Stowarzyszenia, w szczególności udział członków Stowarzyszenia w opracowaniu ogólnopolskiego podręcznika akademickiego do nauki prawa rolnego na wyższych studiach prawniczych; udział członków Stowarzyszenia w publikacjach oraz czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym w tym w Studia Iuridica Agraria oraz Przeglądzie Prawa Rolnego

Dane naszego OPP: