Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i prozdrowotnej rodzinie. 2 . Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoprofilaktyki, ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, psychoedukacji, resocjalizacji, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej. 3 . Wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji społecznych świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

Dane naszego OPP: