Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest uczestniczenie w holistycznie pojętym procesie wychowawczym (między innymi w zakresie : edukacji, sportu, kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, ekologii) dzieci i młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo 0374 wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka oraz uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z rodzin pełnych, patologicznych i nieporadnych życiowo oraz udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej materialnej i bytowej przez realizację zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Dane naszego OPP: