Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . W 2016 r Zarząd Główny Towarzystwa 0ddań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie udzielił Oddziałowi Siedleckiemu PTBR wsparcia finansowego na organizację 0079VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa 0ddań Radiacyjnych, 2 . W 2016 r. Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Komisji Nagród, przyznał trzem młodym naukowcom stypendia pokrywające koszty opłaty rejestracyjnej w 42 th Annual Meeting of the European Radiation Research Society \(Amsterdam, 4-8 września 2016 r.\), 3 . Ponadto Zarząd Główny PTBR ufundował osiem stypendiów dla młodych naukowców, pokrywających opłatę konferencyjną oraz zakwaterowanie w Domu Studenta na czas XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27- 30 września 2016 r.\).

Dane naszego OPP: