Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

SHDK w Białymstoku skupia swoją działalność na zjednywaniu i integrowaniu jak największej liczby osób gotowych do honorowego oddania krwi oraz osób gotowych do pracy społecznej na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa - obchody światowego dnia krwiodawcy, imprezy kulturalne, propagowanie materiałów informacyjnych o honorowym krwiodawstwie, informowanie o akcjach w trakcie których pobierana jest krew i jej składniki potrzebującym, promowanie zdrowego stylu życia poprzez przystąpienie do grona honorowych krwiodawców; docieranie do nowych grup społecznych z których można pozyskać potencjalnych honorowych krwiodawców.

Dane naszego OPP: