Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami GKF są: 1 ) integracja i nadanie ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki; 2 ) propagowanie wśród społeczeństwa, a głównie młodzieży, wszelkich form twórczości o akcentach fantastyki; 3 ) tworzenie warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej fantastyki; 4 ) tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki; 5 ) organizowanie otwartego forum dyskusyjnego dla literatury, filmu i interesujących hipotez naukowych; 6 ) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

Dane naszego OPP: