Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. 2 . Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym . 3 . Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego. 4 . Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: