Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowego zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnicy należy gaszenie pożarów na terenie gminy. Ponadto OSP w Letnicy realizowało, jak w poprzednich latach swoje wiodące zadania: 1 . Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciw pożarowej w gminie Świdnica oraz przygotowywanie informacji o powyższym dla miejscowych władz. 2 . Przedstawianie organom samorządowym wniosków w sprawach przeciw pożarowych 3 . Prowadzenie podstawowych szkoleń pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnicy. 4 . Organizowanie szkoleń, pogadanek dla dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych oraz gimnazjum w Świdnicy z zakresu ochrony przeciw pożarowej i ekologii

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000097768
  • e-mail: dbr123@poczta.onet.pl
  • Telefon: 663077666
  • Adres: UL. ŚWIDNICA 14 A, 66-014 LETNICA