Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: 1 ) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskich popełnianych w czasie II Wojny Światowej, w szczególności wobec dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego, 2 ) zwalczanie i potępianie przejawów antysemityzmu, nietolerancji i ksenofobi, w życiu społecznym, 3 ) podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości żydowskiej wśród członków Stowarzyszenia, 4 \) pomoc psychoterapeutyczna i pomoc w uzyskiwaniu opieki medycznej dla członków Stowarzyszenia, 5 ) zachowanie i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu oraz o tych, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych, 6 \) pomoc materialna dla osób odznaczonych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, 7 ) inicjowanie i aktywizację starań o uzyskanie przez członków Stowarzyszenia świadczeń, wynikających z obowiązującego w RP ustawodawstwa oraz odszkodowań za straty moralne i materialne poniesione w latach II Wojny Światowej w wyniku prześladowań rasowych i narodowościowych.

Dane naszego OPP: