Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest: a- kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich i oddziaływanie w duchu wartości Ewangelii oraz zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej w środowiskach studenckich i pracowników wyższych uczelni; b- aktywizacja i integracja życia studenckiego i akademickiego; c/ rozwijanie i upowszechnianie kultury i ruchu studenckiego; d- wychowywanie przez sport i turystykę; e- pogłębianie życia duchowego i religijnego swoich członków oraz studentów i pracowników wyższych uczelni; f- pomoc ubogim i potrzebującym.

Dane naszego OPP: