Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem WOZŻ jest: 1 .zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich, 2 .popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach i reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób 3 .podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego 4 .prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej 5 .umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu 6 .upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe i samorządowe 7 .koordynowanie działań stowarzyszonych w WOZŻ organizacji żeglarskich. 8 .pomoc organizacjom zrzeszonym w WOZŻ w wypełnianiu ich statutowych obowiązków zakresie uprawiania żeglarstwa we wszystkich jego aspektach

Dane naszego OPP: