Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest: 1 . Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu promowanie w społeczeństwie postaw trzeźwościowych jako wzoru zdrowego stylu życia. 2 . Dążenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia. 3 . Udzielanie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ich rodzinom w wyjściu z problemu alkoholowego . 4 . Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc . 5 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin. 6 . Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, które mogą być zagrożone uzależnieniami od środków psychoaktywnych, 7 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: