Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Przy realizacji tego celu Fundacja kieruje się postanowieniami Wspólnego Oświadczenia i Umowy. 2 . Ze środków Fundacji powinny być wspierane w szczególności: a) polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań, b) działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji, c) krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec, d\) badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech i o Polsce oraz regionalnych, europejskich i międzynarodowych stosunków obu krajów z krajami trzecimi, e) konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej, f) działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska, g\) przyznawanie polsko – niemieckiej nagrody medialnej, h) wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie, i) działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Dane naszego OPP: