Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem podstawowym Stowarzyszenia jest udzielane pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym. 2 . Przeciwdziałanie patologii społecznej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz przemocą. 3 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacji społeczną oraz wykluczeniem społecznym 4 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP: