Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kształcenie profesjonalnych kadr dla ośrodków terapii i szkół. Współdziałanie z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie badań nad zaburzeniami rozwoju - w tym z kręgu ASD - oraz upowszechnianie wiedzy o ich etiologii i metodach terapii. Prowadzenie warsztatów dla studentów psychologii, lekarzy i profesjonalistów w ramach sekcji psychologicznej KTA. Organizowanie i wspieranie wspólnot zogniskowanych wokół problemów osób dotkniętych zaburzeniami z kręgu ASD. Prowadzenie konsultacji dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami określanymi jako autyzm. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami inspirującymi działania optymalizujące postępowanie z osobami cierpiącymi na zaburzenia rozwojowe. Inne działania.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000096793
  • e-mail: kta.opp@navicula.pl
  • Telefon: 606177772
  • Adres: UL. STAWKI 5/7/222, 00-183 WARSZAWA