Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz doskonalenia jakości edukacji a także wspieranie dzieci i młodzieży w ich osobistym rozwoju. Inspirowanie do pracy nad sobą jak również organizowanie takich form aktywności, które stymulują rozwój młodych ludzi w poczuciu ich własnej wartości, w poczuciu bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej. Rozwijanie właściwych postaw społecznych bazujących na wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy. Organizacja dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Kształtowanie umiejętność poszukiwania, odkrywania oraz twórczego rozwiązywania problemów, które przygotowują dzieci i młodzież do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów oraz wprowadzają do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Dane naszego OPP: