Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - wzbogacanie możliwości edukacji i harmonijnego rozwoju osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania i kultury - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn - prowadzenie działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - pomoc w zdobywaniu wiedzy przydatnej w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych i aktywizacji osób pozostających bez pracy - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury - promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: