Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\)upowszechnianie wiedzy o tradycjach Gorzanowa; b)krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie; c)umacnianie między mieszkańcami Gorzanowa więzi obywatelskich i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości, budzenie i pogłębianie przywiązania do niego; d)wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Dane naszego OPP: