Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym , w tym narkomanii i alkoholizmu, \( 2 ) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi, \( 3 ) Działalność na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i wiedzy o narkotykach i negatywnych skutkach działania środków zmieniających świadomość i negatywnych skutkach ich działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej, \( 4 ) Działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi, \( 5 ) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, \( 6 ) Działalność profilaktyczna na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, \( 7 ) Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: