Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: a. opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami; b. rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej; c. upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego; d. popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; e. wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży; f. upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną; g. upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych; h. przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym; i. prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej; j. ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji; k. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną; l. działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; m. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych; n. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; o. rozwijanie i promowanie idei wolontariatu.

Dane naszego OPP: